Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE/ DZIAŁANIE 3.2 INNOWACJE W MŚP

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez remont i doposażenie obiektu.

Działanie:

3.2 Innowacje w MŚP Regionalnu Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy a także utworzenia nowego miejsca pracy

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe w celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Infrastruktura i wyposażenie hotelu zostaną dostosowane do bieżących wymagań.

Wartość projektu:1 118 090,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 705 485,50 zł

 

 

Innowacja w hotelu

Sprzedaż bezobsługowa

Na czym polega:

W związku ze stanem epidemiologicznym, wprowadzonymi ograniczeniami i zwiększeniem bezpieczeństwa obsługi oraz Gości wprowadziliśmy możliwość rezerwacji bezobsługowej. Ma ona na celu ograniczenie kontaktu między pracownikiem, a recepcją hotelu

Aplikacja do rezerwacji online:

W celu dokonywania rezerwacji online została zainstalowana aplikacja, prze którą Gość może dokonać rezerwacji i płatności za rezerwację. W pokojach zostały zainstalowane zamki z kartą do pokoju

Odbiór pokoju:

Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje sms-a z informację odnoście jaki numer pokoju został zarezerwowany oraz kod do skrzynki, w której zostanie przygotowana karta do pokoju.