Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE/ DZIAŁANIE 3.2 INNOWACJE W MŚP

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności i utrzymanie miejsc pracy dla Hotelu na Błoniach poprzez remont i doposażenie obiektu.

Działanie:

3.2 Innowacje w MŚP Regionalnu Program Operacyjny Województwa śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu:

Utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, utrzymanie miejsc pracy a także utworzenia nowego miejsca pracy

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu zostaną wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne i marketingowe w celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Infrastruktura i wyposażenie hotelu zostaną dostosowane do bieżących wymagań.

Wartość projektu:1 118 090,54 zł Wkład Funduszy Europejskich: 705 485,50 zł